Folklor

Turistické cíle v okolí

Hody

Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice. Hody se na vesnici slaví jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. U bohatě prostřených stolů se setkává rodina a přátelé. Hodová tradice nemá stanovený jednotný termín konání. Ten se liší vesnici od vesnice a nejčastěji připadá na svátek patrona, kterému je zasvěcen místní kostel. Známé tak jsou nejen hody Kateřinské, Václavské nebo Martinské, ale samostatnou kapitolu tvoří i hody Císařské, které vznikly na popud císaře Josefa II, jenž se pokusil o sjednocení všech termínů. Na hodech nesmí chybět mládež (chasa) oblečená ve slavnostních lidových krojích. Ústředními postavami hodů jsou stárci (vybraní chlapci) a jejich děvčata (stárky). Chasa má za úkol hody zajistit organizačně, vybrat v lese máju (vysoký strom, jenž se po převezení do vsi ozdobí), nazdobit taneční parket a zajistit hudbu a víno. O nedělním ránu se sejde krojovaná chasa v kostele na slavnostní mši svatou, po níž stárci v některých regionech obcházejí vesnici a zvou na hody dům od domu. Samotná slavnost začíná nejčastěji odpoledne předáním tzv. práva (hody s právem). Právo předává starosta obce hlavnímu stárkovi jako symbol pravomoci stárka nad chasou po dobu konání hodů. Někde má právo podobu šavle ozdobené zeleným krušpánkem a látkovými stuhami (Slovácko), jinde právo symbolizuje věnec (Kyjovsko). Právo se musí pečlivě hlídat, jelikož jeho ukradení by bylo největší pohanou stárka. Hodový průvod se liší vesnici od vesnice. Například zde v Zaječí se odpoledne sejdou chlapci v některé z restaurací a za doprovodu kapely jdou k domu první stárky, kde na ně čekají všechna krojovaná děvčata. Před domem zatančí hlavní stárek a stárka tři sóla a hodový průvod se může vydat na obchůzku městem. Pozvání na hody můžete dostat od přátel či rodiny, nebo se na hody vydat jako návštěvníci.

(zdroj: http://www.jizni-morava.cz/?tpl=42&typ=1&id=5368)

          

     

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY ZAJEČÍ 2014
      
PÁTEK 4.7.
16.00 Stavění máje

SOBOTA 5.7.
15.00 Krojovaný průvod - Hodová chasa se pod vedením prvního stárka shromáždí u první stárky a odtud vyrazí krojovaný průvod k Obecnímu úřadu k převzetí hodového práva
16.00 Zahájení hodové zábavy
hraje DH Hovorané
      
NEDĚLE 6.7.
15.30 Krojovaný průvod - Hodová chasa se pod vedením druhého stárka shromáždí u druhé stárky a odtud vyrazí krojovaný průvod pod máju
16.30 Zahájení hodové zábavy
hraje DH Lácaranka
24.00 Slavnostní předání hodů starým stárkům
        
KROJOVANÉ HODKY 2014
          
SOBOTA 12.7.
16.00 Krojovaný průvod - Hodová chasa se pod vedením třetího stárka shromáždí u třetí stárky a odtud vyrazí krojovaný průvod pod máju
17.00 Zahájení hodové zábavy
hraje Dechová hudba Zlaťanka
          
Vstupné:
celodenní 90 Kč
       
Přespolní chasy v krojích jsou vítány a mají vstupné zdarma.